Hướng dẫn xác định mục tiêu kinh doanh dành cho doanh nghiệp

2.1 Xác định mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp

Đầu tiên, chúng ta nên phân biệt sự khác nhau giữa mục tiêu ngắn và dài hạn. “Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp nên kéo dài khoảng từ 3-5 năm” – Maria Marshall, Giáo Sư tại Đại Học Purdue ở West Lafayette, Indiana cho biết: “Mục tiêu kinh doanh dài hạn nên xác định rõ ràng, cũng như nêu lên được sứ mệnh của doanh nghiệp, phản ánh cụ thể lí do tại sao công ty được thành lập”

Bill Baren, huấn luyện viên kinh doanh, đồng thời là người sáng lập Bill Baren Coaching tin rằng: “Khi bạn nghĩ về lí do đầu tiên công ty mình được tạo ra, mục tiêu sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, nó mang lại nhiều năng lượng, và không tạo cảm giác miễn cưỡng. Đó không cần phải là những ý tưởng có cánh, quan trọng là tại sao bạn chọn kinh doanh lĩnh vực này mà không phải là một ngành nghề khác”

Mục tiêu kinh doanh dài hạn thường rơi vào bốn mảng chính: Dịch vụ, xã hội, lợi nhuận và cuối cùng là tăng trưởng

Lưu Ý Quan Trọng

Kế hoạch dài hạn luôn đi kèm hệ thống Phễu Bán Hàng được xây dựng ngay từ lúc khởi đầu. Tìm hiểu ngay khái niệm phễu bán hàng là gì?

Phễu Bán Hàng Là Gì

+ Xã hội: Mục tiêu mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, ví dụ thông qua các chương trình từ thiện chẳng hạn

+ Dịch vụ: Là những mục tiêu liên quan đến những dịch vụ cải thiện trải nghiệm khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và nâng cao tỉ lệ giữ chân khách hàng

+ Lợi nhuận: Mục tiêu của doanh nghiệp nhằm tăng lợi nhuận theo tỉ lệ nhất định

+ Tăng trưởng: Là những mục tiêu liên quan đến việc mở rộng công ty, cụ thể là các chi nhánh, hoặc số lượng nhân viên công ty…

Cảm ơn bạn đã đánh giá post