DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI TÁC QUẢNG CÁO CỦA GOOGLE TẠI VIỆT NAM

Vị trí 1 : Quảng cáo từ khóa

Gồm có:

  • Top 4 từ trên xuống
  • Nằm bất cứ trang nào trong trang đầu tiên
  • Top 1 2 trên kết quả trang tìm kiếm

Vị trí 2 và 3 : Quảng cáo shoping.

Với quảng cáo này yêu cầu là sản phẩm vật lý sản phẩm dịch vụ không thể quảng cáo được

 

NHẬP THÔNG TIN CẦN QUẢNG CÁO


    Cảm ơn bạn đã đánh giá page