SBU là gì ? Nó có vai trò gì trong quá trình xây dựng chiến lược doanh nghiệp?

1. SBU là gì?

SBU là gì? Thật ra nó là một thuật ngữ rút gọn, khái niệm đầy đủ của nó là Strategic Business Unit, dịch sang tiếng Việt là một đơn vị kinh doanh chiến lược, cái tên này không giải thích được nhiều về ý nghĩa cũng như ứng dụng của của nó. Một cách đơn giản nhất, bạn có thể hiểu rằng SBU cũng gần giống như một công ty con được đầu tư bằng nguồn vốn của tập đoàn, nhưng nó có bộ phận quản lí độc lập, có tầm nhìn, nhiệm vụ và mục tiêu riêng của mình, tất cả đều khác biệt hoàn toàn với các hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty mẹ

Nhưng đó chỉ là một trong những dạng của SBU. Trên thực tế, bạn có thể áp dụng SBU cho doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau, ví dụ Unilever là điển hình cho tập đoàn đa sản phẩm sử dụng đơn vị kinh doanh chiến lược để quản lí

Ngoài ra, tập đoàn Apple cũng là một minh họa khác về cách sử dụng SBU, bản thân Apple là một công ty “4 trong 1”, bao gồm: SBU phát triển phần mềm, SBU phát triển phần cứng, SBU quản lí dịch vụ (Nhiệm vụ chính là kết hợp sản phẩm với các dịch vụ như iTunes hay iCloud) và cuối cùng là SBU bán lẻ (phân phối sản phẩm đến tay khách hàng). Mỗi phần đều có bộ phận quản lí độc lập với nhiệm vụ khác nhau

Về cơ bản, các đơn vị kinh doanh chiến lược hoạt động theo nguyên tắc quản lí vi mô. Hãy thử tưởng tượng thế này, nếu bạn buộc phải thực hiện 10 nhiệm vụ khác nhau trong một ngày và tất cả đều quan trọng, chúng ta sẽ làm thế nào để giải quyết? Bạn phải tách riêng từng nhiệm vụ và thực hiện từng thứ một cách độc lập

Cảm ơn bạn đã đánh giá post