Hướng Dẫn Cách LIÊN KẾT Tài Khoản Google Merchant Với Tài Khoản Adwords

+ Chỉ các sản phẩm bán trực tiếp mới được quảng cáo

Tức là sản phẩm muốn quảng cáo cần phải có trong cửa hàng, có giá cụ thể và có đầy đủ thông tin. Google không hỗ trợ quảng cáo chỉ để giới thiệu liên kết và liên kết trả tiền từ trang đích quảng cáo

+ Sử dụng ngôn ngữ chính thức khi quảng cáo tại một quốc gia

Ngôn ngữ trên trang web, trên dữ liệu sản phẩm, trên Google Merchant cần phải đồng nhất, nếu có nhiều sản phẩm với nhiều ngôn ngữ khác nhau các bạn cần khai báo một cách rõ ràng trên nguồn cấp

+ Chính sách về trả hàng và hoàn tiền sản phẩm

Vấn đề này Google không bắt buộc nhưng nếu như các bạn không có chính sách này cần thông báo rõ để khách hàng họ biết. Nếu có chính sách cần hiển thị một cách rõ ràng, đầy đủ các thông tin

+ Thu thập dữ liệu khách hàng một cách an toàn và bảo mật

Các bạn được quyền lấy thông tin khách hàng nhưng cần bảo mật những thông tin này, không được sử dụng thông tin khi chưa nhận được sự cho phép hay bán thông tin khách hàng để lấy tiền. Đây chính là một trong các nguyên tắc mà các bạn cần phải tuân thủ khi liên kết tài khoản Merchant với Adwords

+ Chính sách quảng cáo Shopping cần phải được tuân thủ

Chắc chắn các bạn cần phải tìm hiểu và tuân thủ các chính sách quảng cáo từ Google nếu muốn quảng cáo mua sắm của mình hiển thị

+ Website bán hàng cần được đáp bảo yêu cầu, url cần được xác minh

Google yêu cầu khá cao đối với website bán hàng sử dụng Google Shopping Ads, các bạn cần phải tìm hiểu kỹ về những yêu cầu này. Thêm vào đó là việc url trang web cần phải được xác minh trong tài khoản Google Merchant liên kết Adwords

+ Dữ liệu từ nguồn cấp phải chính xác và đẩy đủ

Với Google Shopping Google sẽ không lấy nội dung quảng cáo mà các bạn tạo hay lấy nội dung từ trang web để hiển thị mà ở đây Google lấy dữ liệu trực tiếp từ nguồn cấp dữ liệu. Chính vì vậy mà Google yêu cầu nguồn cấp này cần phải đầy đủ các thông tin, các thuộc tính dữ liệu để quảng cáo có thể truy xuất và hiển thị, các bạn cũng có thể bổ sung thêm các thuộc tính không bắt buộc, lựa chọn hiển thị thuộc tính phù hợp để gia tăng tỷ lệ nhấp lẫn chuyển đổi từ quảng cáo

+ Để duy trì hoạt động của tài khoản Google Merchant các bạn cần đăng nhập tài khoản thường xuyên

Nếu trong 14 tháng mà các bạn không truy cập vào tài khoản Merchant tài khoản sẽ ngưng hoạt động, dữ liệu trên tài khoản cũng bị Google xác định là lỗi thời, các bạn có thể đăng nhập tối thiểu 1 lần trong tài khoản để duy trì hoạt động của Google Merchant liên kết Adwords

Cảm ơn bạn đã đánh giá post